một Dự án cộng đồng bởi LCV

Góp phần xây dựng ngành Khai vấn trong sạch và bền vững.

Kênh thông tin về Đạo đức khai vấn đầu tiên tại Việt Nam.

Giới thiệu dự án

Đạo đức nghề Coach

Bộ quy chuẩn đạo đức của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế (ICF).

Tham khảo bộ quy chuẩn

Danh bạ Coach

Tìm kiếm những Coach được đào tạo theo tiêu chuẩn ICF tại Việt Nam.

Tìm kiếm Coach
home-graphics-11

Hiểu về đạo đức khai vấn

không chỉ bảo vệ quyền lợi của chính mình mà còn góp phần xây dựng một nền khai vấn Việt Nam trong sạch và tiến bộ
Tham khảo tài nguyên của chúng tôi

Bạn cần hỗ trợ?

Bạn băn khoăn Coach của bạn có đang làm đúng đạo đức nghề nghiệp?

Bạn không biết nên xử trí thế nào trong trường hợp Coach đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp?

GỬI YÊU CẦU HỖ TRỢ