Tại sao bạn nên chọn một Coach có chứng nhận ICF?

Một Coach có chứng nhận bởi ICF (Liên Đoàn Khai Vấn Quốc Tế) đồng nghĩa họ đã trải qua một quá trình đào tạo bài bản (ít nhất 60 giờ), chuyên nghiệp, cũng như thể hiện sự cam kết cao độ với nghề của mình. Để đạt được chứng nhận của ICF đòi hỏi họ phải thể hiện được sự thấu hiểu bản chất của Khai vấn, cũng như có những trải nghiệm thực tế với khách hàng của mình.

Bên cạnh đó, một Coach có chứng nhận bởi ICF cũng được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt những quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp của ICF. Khi bạn làm việc với một Coach có chứng nhận bởi ICF, quyền lợi của bạn sẽ được bảo vệ nếu có bất kỳ một vi phạm nào về tiêu chuẩn đạo đức trong quá trình mối quan hệ Khai vấn diễn ra.

Danh mục Coach dưới đây ghi nhận những Chuyên gia Khai vấn đã được trải qua đào tạo kỹ năng Khai vấn theo tiêu chuẩn của ICF. Để được xuất hiện trên Danh mục Coach này, tất cả các Coach đều cam kết sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Đạo đức Nghề nghiệp của ICF. Bạn có thể sử dụng Danh mục này để tra cứu các thông tin về người Coach mà bạn đang quan tâm muốn làm việc cùng để đảm bảo mình có đầy đủ thông tin nhất trước khi ra quyết định đồng hành cùng họ.

Bạn là một Coach được đào tạo theo tiêu chuẩn ICF và muốn xuất hiện trên danh mục của Đạo Đức Nghề Coach?

Liên hệ